തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കി ന്റെ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര വിപണിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

0
364

തിരുവമ്പാടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കി ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര വിപണിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എം മുഹമ്മദാലി നിർവഹിക്കുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here